FANDOM


Abregado-rae eaw

Abregado-rae iz svemira.

Abregado-rae bio je trgovački i industrijski orijentiran svijet u Centralnom prstenu, te bio početak Rimma Trgovačke Rute. Abregado-rae je razvio i vlastitu vrstu, Gadose, no njihova kultura se gotovo potpuno izbrisala dolaskom kolonizatora.

AbregadoRae1319

Kanali glavnog grada Abregado-rae.

Karakteristike

Abregado-rae je otkriven otprilike 10,000 godina BBY, dok je bio istraživan dio svemira koji će poslije postati Rimma Trgovačka Ruta, no kolonizacija nije bila moguća još barem 1000 godina.

Abregado-rae ponosi se velikim oceanima, livadama, planinama i jezerima, te relativnom očuvanosti okoliša. Abregado-rae je bio vladan totalitarističkim režimom, koji je ulagao državne novce uglavnom u izgradnju svemirskih postaja, i industriju. Abregado-rae je bio početak Rimma Trgovačke Rute, koja se koristila, između ostalog, za ubrzanu dostavu bacte iz Thyferre na Coruscant.