FANDOM


Grof Duku (Count Dooku) u prošlosti moćan i poštovan Jedi,vremenom je postao razočaran većem Jedi viteza i postaje jedan od dvadeset Jedi viteza koji je napustio veće.Upoznaje puteve mračne sile i postaje učenik Darth Sidiousa, tada najmoćnijeg Sith gospodara... Darth Sidious mu daje titulu Darth Tyranus. Grof Duku je učestvovao u Ratu klonova i bio je zapovednik armije droida,kao učenika uzeo je moćnog kiborga,lovca na Jedi viteze,generala Grievousa. U jednom od dvoboja sa Grofom Dukuom,Anakin Skywalker gubi ruku. Prilikom akcije oslobađanja senatora Palpatinea,Anakin Skywalker ponovo ukršta mač sa Grofom Dukuom,a kako je ovaj put snažniji i veštiji Jedi,nego u prethodnom duelu,ubija nenaoružanog Grofa Dukua,iako to nije u maniru Jedi viteza.

Ironija je da je kao novi učenik,treći po redu,Darth Sidiousa postao upravo Anakin Skywalker i tada postaje najmoćniji The Dark Lord of the Sith,Darth Vader....

Drugi jezici

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki