FANDOM


250px-Republic Emblem.svg.png

Simbol Galaktičke Republike.

Galaktička Republika je bila galaktička vlada koja je osnovana u 25,000 BBY, a završila u 19 BBY sa osnivanjem Galaktičkog Imperija. Obično se naziva Starom Republikom ili Prvom Republikom, ali nije tako nazivana sve do osnuća Galaktičkog Imperija.

Galaktičkom Republikom je vladao Vrhovni Kancelar i Galaktički Senat. Središte joj je bio planet Coruscant, i obuhvaćala je veliku većinu Galaksije.

603px-Uglykotoricon.svg.png

Stari simbol Republike, prije nego što je zamijenjen Benduiskim znakom.

Vlada

Galaktička Republika je prvo počela kao savez između nekoliko važnijih korporacija u Centralnom prstenu. Vladavina se proširila i obuhvatila i ostatak galaksije. U svojim zadnjim danima Republika je postala korumpirana i nepouzdana, te su se stanovnici sve više pouzdavali u naizgled poštenog i mudrog vođu, Vrhovnog Kancelara Palpatinea, koji je poslije pretvorio Republiku u Imperij, a sebe proglasio Imperatorom.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki