FANDOM


Izravna demokracija (ponekad nazvana "svatko je u pravu" demokracije) bila je sustav vlasti, vrsta demokracije. U izravnoj demokraciji ljudi su izabrali predstavnike koji bi se okupili (na primjer, u svijetu Senata) i glasuju o globalnim pitanjima. Smatrala se optimističnom vlašću, jer je cijenila mišljenje svake njegove komponente.

Planeta H'nemthe je imala izravnu demokraciju. )H'nemthianci su formirali Senat na izborima koje su odabrali lokalne vlasti. Uobičajene ženske H'nemthianke imale su više izabrane položaje jer su muškarci H'nemthianci bili skloni umrijeti odjednom. Mlade žene H'nemthianke obično su studirale političke znanosti i povijest kako bi se pripremile za svoje uloge kao predstavnike njihovog društva.

U službenom priručniku za vojne snage Galaktičkog Carstva, kada je objašnjavao potrebu za Novim Redom i grešaka Stare Republike, repreznom se sustavu naziva "svatko ima pravo" demokracije "na pogrdan način.

Izvori

Vidi isto


Drugi jezici

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki