FANDOM


Južni Apartmani bio je rezidencijalni kompleks smješten u Gornjem gradu planeta Taris. Vojnici Galaktičke Republike Carth Onasi i Revan iskoristili su jedan od apartmana kao privremeno sklonište za vrijeme spašavanja Bastile Shan.

Zbog strogih zakona stranaca koji nisu dopušteni u Gornjem gradu, ovaj kompleks apartmana postao je dom mnogih ilegalnih stranaca, kao što su Ixgil i njegov pratilac, također kao skrovište koristila je Dia, ljudsku ženu koja se skrivala u apartmanskom naselju nakon što je imala nagradu na svoju glavu. Uvjeti stanova su bili previše siromašni za većinu građana Gornjeg grada koji su navikli na više glamuroznog smještaja što su bogatiji građani Tarisa. Kućovlasnik Južnih Apartmana tada je počeo iznajmljivati ​​stanove ilegalnim strancima, jer je malo vjerojatno da će Tariske vlasti istraživati orunulu zgradu. Dobrobit i čišćenje Apartmana upravljao je stari domar Kadir, kojeg je većina stanovnika smatralo dosta siromašnim kućnim domarom, no Kadir vjerovao da je napravio najbolje od ograničenih sredstava koje mu je imao na raspolaganju.

Pojavljivanja