Wikia

Wookieepedija

Kamino

Talk0
85pages on
this wiki
Kamino.jpg

Kamino.

Kamino je bio vrlo udaljeni planet u Otvorenom svemiru, potpuno prekriven vodom. Kamino je bio dom visokim, elegantnim bićima, Kaminoancima, koji su bili poznati po svojoj tehnologiji kloniranja.

KarakteristikeEdit

800px-Kamino Tipoca City.JPG

Tipoca.

Kamino je olujni, morski planet lociran daleko od galaksije, blizu Rishijevog labirinta. Imao je nekoliko gradova koji su stajali iznad vode, dok je glavni bio Tipoca. Tijekom Klonskih ratova, Kaminoanci su klonirali Jango Fetta i od njegovih gena radili klonove za Republičku vojsku.

Around Wikia's network

Random Wiki