FANDOMOd Coruscanta do najudaljenijih dosega Vanjskog ruba, bit ćete poznati kao spasitelji Republike.
-Forn Fornon Revanu i njegovim pratiteljima

Za vrijeme Jedijevskog građanskog rata, Križ Slave bio je najviša nagrada koju je dala Stara Republika.

Pregled

Nakon Bitke za Rakatu, Admiralica Forn Dodonna dodijelila je medalju Revanu za njegove akcije do i kroz bitku koja je vidjela uništavanje Zvijezdane Kovačnice i razbijanje Sith Carstva. Križ je također dodjeljen Revanovim suborcima Bastili Shan, Carth Onasiu, Canderousu Odu, Joleeu Bindu, Juhani, Mission Vao i Zaalbaru. Revanov križ slave. Kasnije je postala vrijedna nagrada snagama Sith Carstva na Koreliji.

Nakon Heroj Taythonovog dvoboja s Sith Carem Heroj Taythona, T7-O1, C2-N2, Kira Carsen, Archiban Frodrick Kimble, Fideltin Rusk i Scourge dobili su Križ Slave od Velike Ućiteljice Satele Shan.

Nakon Bitke za Duro Križ Slave dobili su: Theron Shan agent Republičke Strateške Informacijske Službe, Teff'ith i Jedi Učitelj Gnost-Dural.

Revanov Križ Slave

Revanov Križ Slave bio je Križ Slave dodijeljen Jediju Revanu na kraju Jedijevskog građanskog rata. Tri stoljeća kasnije završila je u muzeju na Corelliji.

Iza kulisa

Ako HK-47 ili T3-M4 oslobode Revana, Carth Onasia i Basitlu Shan u Leviathanskom zatvoru, Carth komentira: "Možda ste droid, ali kad sve bude gotovo, vidjet ću da vam Republika daje medalju za tvoj dio u ovom". Ovo se može ili ne mora odnositi na droide koji zapravo primaju bilo kakve ukrase.

U Star Wars: The Old Republic, ako je igrač Republički vojnik i zarobi generala Arkosa Raktona, vojnik je nagrađen Križem Slave, ali ako je Rakton ubijen, Križ neće biti nagrađen.

Pojavljivanja

Izvori

Star Wars: The Old Republic Encyclopedia

Drugi jezici