FANDOM


Thumb tibanna

Stanica za prikupljanje Tibanna plina.

Tibanna plin je rijetka tvar nađena u atmosferama nekoliko planeta, najznačajnije na Bespinu. Vrlo je vrijedan za trgovinu, i koristan u svakodnevnom životu, jer proizvodi energiju.

Karakteristike

800px-Carbo cut away

Presjek karbonita sa Tibanna plinom.

Tibanna plin je proizvod beldona, koji ga ispuštaju pri disanju. Tibanna se skuplja po cijelom Bespinu, potom se prerađuje u Gradu u oblacima, te se smrzava u karbonit za prijenos izvan planeta. Kada je podvrgnut svijetlu, proizvodi četverostruku energiju, pa je koristan u industriju i koristi se u energetskim ćelijama za blastere i druge uporabe. Vrlo je vrijedan u trgovini, a proizvodi se još i na Kril'doru i Taloraanu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki